top of page

ACT

Acceptence and commitment therapy

 

ACT (uttalas som det engelska ordet act) står för acceptence and commitment therapy. ACT är en terapiform inom KBT-spektrumet och kallas ibland för tredje vågens KBT. ACT är förankrad i forskning och har visat sig ha goda effekter på många olika problemområden.

Syftet med ACT är att du ska kunna och våga närma dig det som är det viktiga i just ditt liv - även om det kan vara smärtsamt. 

Oftast görs 1-2 inledande samtal för att kartlägga problematiken. Hur många samtal som sedan följer är individuellt. 

Varje samtal pågår ca 45 minuter.

ACT kan hjälpa för bland annat:

 

Sömnproblem

Stressproblematik

Utmattningssyndrom

Kronisk smärta

Depression

Ångest och oro

Relationsproblematik

bottom of page