top of page

Balansprogrammet 

Andning, Yoga, Mindfullness, Reflektioner

Balansprogrammet är ett enkelt och lättillgängligt träningsprogram med tekniker för andning, ökat fokus och avslappning. Övningarna kan utföras av alla oavsett ålder eller förkunskaper. Programmet bygger på ca 5-10 minuters daglig träning i yoga och mindfulness samt reflektioner kring det som skapar meningsfullhet och livskvalité. 

Metoderna som ingår i programmet, yoga och mindfulness, har dokumenterad effekt på bland annat stress, oro, sömn och blodtryck. Programmet används idag inom vård och skolan och även på några av Sveriges största arbetsplatser.

Jag är utbildad i Balansprogrammet av Sara Emilionie via Balansinstitutet. 

Här kan du läsa mer om Balansprogrammet www.balansinstitutet.se

bottom of page