top of page

KBT

Kognitiv beteendeterapi 

KBT är en samling metoder där man använder en uppsättning olika effektiva tekniker för att hjälpa klienten till ett fungerande liv. Vi undersöker tankar, känslor och beteenden och arbetar mot tydliga mål som formuleras för varje klient. 

 

KBT är den terapiform som dominerar forskningen i dagsläget och har visat sig fungera för dom flesta psykiska problem.

Oftast görs 1-2 inledande samtal för att kartlägga problematiken. Hur många samtal som sedan följer är individuellt. 

Varje samtal pågår ca 45 minuter.

KBT kan hjälpa för bland annat:

 

Sömnproblem

Stressrelaterad problematik

Utmattningssyndrom

Kronisk smärta

Depression

Ångest och oro

Relationsproblematik

bottom of page